Obiective /

Principalele obiective ale Ligii sunt:

a) Organizează activități și competiții sportive oficiale, cu deschidere către toate centrele din țară care pregătesc înotători de performanță, în baza normelor și regulamentelor adoptate, potrivit statutului;

b) Inițiază, organizează și asigură relații de colaborare cu FRNPM, precum și cu structuri similare din străinătate;

c) Organizează și coordonează  activitatea arbitrilor, privind formarea, perfecționarea si promovarea acestora;

d) Întocmește calendarul competițional propriu, ținând cont de calendarul intern si internațional al FRNPM, precum si regulamentele aferente, la toate categoriile de vârsta;

e) Alcătuiește loturile LPIN în vederea participării la Turneul Campionilor de la finalul fiecărui an sau în cantonamente de pregătire specifică;

f) Elaborează sistemul de informare și documentare, organizează conferințe, cursuri si strategii de perfecționare a managementului cluburilor, a antrenorilor și instructorilor sportivi, a arbitrilor și nu în ultimul rând campanii de informare și educare a părinților;

g) Administrează și gestionează patrimoniul propriu precum și sponsorizările primite, în conformitate cu prevederile legale și se preocupă pentru dezvoltare și modernizare continuă, pentru coerență și sustenabilitate în activitățile propuse;

h) Stabilește cuantumul contribuțiilor si penalităților;

i) Elaborează și adoptă regulamente, norme tehnice, financiare, alte norme specifice cu caracter general sau pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute.