Scopul

Liga Performanței în Natație promovează înotul de performanță la toate categoriile de vârsta (de la copii până la tineret) și în toate centrele de natație din țară;

b)     Organizează  competiții oficiale de înot, ce au loc atât în Municipiul București cât și la nivel național cu scopul de a crește interesul copiilor pentru sportul de performanță precum și pentru a păstra sportivii cadeți și juniori cât mai mult implicați în activitatea sportivă (scăderea ratei de drop-out)

c)     Asigură reprezentarea în competițiile sportive și în organismele naționale la care este afiliată, stabilește și întreține relații de colaborare și schimburi sportive cu organisme similare naționale și internaționale;

d)     Împreună cu structurile sportive afiliate, conlucrează cu organele administrației publice centrale și locale, în vederea creșterii adresabilității copiilor din județul / zona respectivă către înot, menținerea motivației sportivilor cadeți și juniori pentru marea performanță, conștientizarea autorităților despre importanța înotului in rândul adolescenților și tinerilor; 

e)     Organizează propriul sistem competițional în conformitate și permanent adaptat ultimelor standarde naționale și internaționale, astfel încât campionii LPIN să fie sportivi reprezentativi pentru România în competițiile Europene si Mondiale ;

f)       Militează pentru promovarea de către sportivi, antrenori, arbitrii si alți tehnicieni din domeniu, a spiritului de “fair-play”, cinste, corectitudine, muncă, întrajutorare în pregătire și competiții;

g)     Acționează ferm împotriva practicii de folosire a substanțelor și metodelor interzise în sport, în conformitate cu reglementările interne si internaționale;

h)     Acționează pentru formarea și perfecționarea continua a specialiștilor din domeniu, in corelație cu nevoile activității de natație din România și în colaborare cu FRNPM.