Înscrierea sportivilor

La competițiile LPIN pot participa doar sportivii cluburilor afiliate.

Prin participarea la competițiile LPIN și în urma punctajelor obținute, sportivii își pot câștiga dreptul de participare la "TURNEUL CAMPIONILOR - OPEN", turneu care se va organiza la finalul fiecărui an și care va reuni cei mai buni concurenți din anul respectiv, la nivel național.

  • Înscrierile se consideră valabile dacă sunt efectuate strict în perioada indicată de către organizatori. Aceasta perioadă este menționată în pagina dedicată fiecărei competiții; 
  • Persoana autorizată de la fiecare club afiliat transmite electronic către organizatori formularul de înscriere  completat integral, fără omisiuni. Acest formular se transmite de fiecare dată, chiar dacă înscrierile la concurs se fac și „on-line”. Centralizatoarele scrise de mână nu vor fi luate in considerare; 
  • Prin înscrierea și trimiterea centralizatorului oficial de concurs, reprezentantul legal al clubului confirmă că toți sportivii sunt apți să concureze, au vizita medicală efectuată și valabilă. Reprezentantul legal al clubului poartă întreaga responsabilitate asupra legalității și distribuției informațiilor transmise LPIN (sportivul respectiv este legitimat în clubul respectiv, are acord de participare din partea părintelui, date sunt corecte, etc).
  • Fiecare reprezentant împuternicit al unui club afiliat LPIN va primi un “nume utilizator” si o “parolă” cu ajutorul cărora va putea accesa platforma de înscriere în concursuri (www.lpin.ro). Odată „logat”, reprezentantul clubului va avea acces la lista sportivilor pe care îi coordonează și care îndeplinesc condițiile de participare pentru concursul respectiv ( vârstă, sex ). În acest fel fiecare club își va putea face singur înscrierile, prin bifarea probei și a sportivilor. La final se va valida înscrierea prin apăsarea butonului “salvare". 
  • Retragerile ulterioare din concurs vor fi comunicate de către antrenor dar vor fi efectuate doar de către administratorul platformei. 
  • Pentru sportivii care sunt la prima participare la un anumit concurs, odată cu centralizatorul se vor transmite și copie / scan după certificatul de naștere al copilului nou pentru a documenta categoria de vârstă la care va concura precum și o fotografie a copilului in format .jpeg pentru a completa dosarul electronic al sportivului pe site-ul LPIN. În lipsa acestora, sportivii noi nu vor fi înscriși în concurs. 
  • Trimiterea către LPIN a acestor documente personale ale sportivului include și presupune acceptul părintelui sau reprezentantului legal al acestuia de prelucrare a datelor cu caracter personal de către LPIN!  
  • In situația transferului sportivilor către alte cluburi, modificarea bazei de date se va face exclusiv de către administratorul platformei, după confirmarea scrisă primită din partea clubului de la care a plecat sportivul. 
  • Listele de start sunt generate luând în considerare cel mai bun timp istoric al sportivului înscris la o anumită probă sau după timpii transmiși de către persoana autorizată. Dacă nu există timp istoric și nici solicitare scrisă din partea reprezentantului oficial, timpul de înscriere este generat automat fiind 99:99:99.
  • Listele de start vor putea fi consultate după închiderea perioadei de înscrieri și se închid cu 48 de ore înaintea startului oficial.

Listele finale vor fi transmise / distribuite în ziua concursului către arbitrii și oficialii fiecărui club.