Voluntariat

Depune cererea

Pornind de la o realitate incontestabilă, aceea că voluntariatul este un factor important în crearea unei organizații sportive competitive şi totodată, în dezvoltarea educaţiei şi formării profesionale, precum şi pentru creşterea solidarităţii sociale, Liga Performanței în Natație(LPIN) deschide porțile tuturor celor care doresc să participe la un proiect unic în România, prin care se urmărește asigurarea unui climat competițional de înaltă calitate, pentru înotătorii de toate vârstele, urmărind ridicarea nivelului de participare și performanță la toate nivelurile.

Voluntariatul nu are limită de vârstă. Poți fi încă pe bãncile liceului, poți fi student, poți fi adult și poți fi chiar și pensionar. Nu contează! Important este că vrei să te implici, iar ajutorul tău este binevenit oricând. Indiferent de vârstă, există activități pentru fiecare și fiecare poate aduce o schimbare.

Oferta noastră pentru această etapa de dezvoltare a LPIN este următoarea:

1. Responsabil departament competiții

 • Scopul poziției - Asigurarea logisticii de concurs
 • Responsabilități - Execută toate activitățile premergătoare unei competiții, respectiv, tipărirea afiselor, diplomelor, listelor de start, comandă și urmărește executarea medaliilor și cupelor pentru premiere, asigurarea personalului(voluntari) necesar arbitrajului, asigurarea sonorizării și live streaming, organizarea echipelor de voluntari pentru podiumul de premiere, asigurarea serviciilor de catering pentru arbitrii și voluntari, contractează închirierea bazinelor și ambulanțelor.
 • Calificare - Abilități de organizare și comunicare, precum și de lucru în echipă
 • Subordonare – Președinte LPIN
 • Perioada de raportare - Înaintea fiecarei competiții și la finalul acestora
 • Beneficii - Activează intr-un proiect unic, menit să susțină creșterea viitorilor campioni de înot din România, participarea la programe de pregătire specifică, posibilități de angajare full-time pe poziția respectivă.

 

2. Responsabil departament dezvoltare

 • Scopul poziției - Elaborarea și implementarea de programe specifice obiectului de activitate al LPIN
 • Responsabilități - Propune și după aprobare, realizează cursuri, seminarii, programe de pregătire pentru antrenori, arbitrii, voluntari, conferințe pe tematica specifică natației.
 • Calificare - Cunoașterea ramurii sportive natație, este un bonus, cunoștințe și viziune în formarea profesională.
 • Subordonare – Comitetului Director LPIN
 • Perioada de raportare – lunar, sau pe fazele de realizare a proiectelor
 • Beneficii - Activează intr-un proiect unic, menit să susțină creșterea viitorilor campioni de înot din România, participarea la programe de pregătire specifică, posibilități de angajare full-time pe poziția respectivă.

 

3. Responsabil departament marketing

 • Scopul poziției - Relaționarea cât mai bună a LPIN cu potențialii sponsori, mass-media și autoritățile publice
 • Responsabilități - Propune și realizează activități de marketing, contactează și ține legătura cu sponsorii, mass-media și partenerii LPIN, participă la competițiile organizate.
 • Calificare - Experiența în domeniu este un bonus, creativitate și capacitate de persuasiune.
 • Subordonare – Comitetului Director LPIN
 • Perioada de raportare - săptămânal, sau atunci când situația o cere
 • Beneficii - Activează intr-un proiect unic, menit să susțină creșterea viitorilor campioni de înot din România, participarea la programe de pregătire specifică, posibilitate de angajare full-time pe poziția respectivă.

 

4. Responsabil departament IT

 • Scopul poziției - Asigurarea bunei funcționări a platformei online LPIN, precum și soluții de imbunătățire a acesteia.
 • Responsabilități - Asigurarea preluării timpilor realizați de către sportivi în competiții și transferarea acestora în timp real pe platforma LPIN, evaluarea nevoilor de dezvoltare a acesteia, astfel încât platforma LPIN să răspundă în permanență cerințelor din domeniu.
 • Calificare - Cunoștințe programare software sunt un bonus, cunoștințe operare pc la nivel bun.
 • Subordonare – Comitetului Director LPIN
 • Perioada de raportare - Participă la toate competițiile organizate de LPIN și prezintă feedback privind platforma LPIN.
 • Beneficii - Activează intr-un proiect unic, menit să susțină creșterea viitorilor campioni de înot din România, participarea la programe de pregătire specifică, activează pe prima platformă de organizare de competiții din România.